9

لامپ حبابی ۹ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
9 770 3000 85 75 112 60 100
9 800 6500 90 75 112 60 100
12

لامپ حبابی ۱۲ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
12 980 3000 85 90 123 60 100
12 1050 6500 90 90 123 60 100
15

لامپ حبابی ۱۵ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره رنگ جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
15 1250 3000 85 110 136 70 100
15 1350 6500 90 110 136 70 100
18

لامپ حبابی ۱۸ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
18 1650 3000 90 160 150 80 50
18 1750 6500 95 160 150 80 50