30

لامپ سفینه ای ۳۰ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
30 2700 6500 90 240 116 115 12
50

لامپ سفینه ای ۵۰ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
50 4400 6500 90 400 133 150 12
80

لامپ سفینه ای ۸۰ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
80 6700 6500 85 640 163 191 12