40

لامپ طرح گل ۴۰ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
40 3600 6500 90 240 110 280 6
70

لامپ طرح گل ۷۰ وات

توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره نوری جریان ارتفاع قطر تعداد در کارتن
70 6300 6500 90 560 150 330 6