لامپ های شمعی

لامپ های حبابی
اکتبر 30, 2019
لامپ های هالوژنی
اکتبر 30, 2019

تنوع محصولات LED تولید انواع لامپ های شمعی حبابی و استوانه ای

در وات ها و طیف رنگی متنوع